ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ'NDE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI


ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ'NDE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

37.A.00.003331

23.09.2010

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

23 Eylül 2010 tarih, 27708 sayılı Resmi Gazete’de “Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayınlanmıştır.

Özel hastanelerde ancak 49 yataktan sonra eczacı istihdamını zorunlu kılan, pek çok özel hastane tarafından eczacı olmaksızın ilaç ve eczacılık hizmeti verilmesi ile sonuçlanan yönetmelik ile ilgili olarak Sağlık Bakanı ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile uzun süredir yapılan sözlü görüşmeler ve yazılı başvurularla konu hakkındaki şikayetlerimiz iletilmekteydi.

Bugün (23.09.2010) yayımlanan yönetmelik değişikliği ile eczacı istihdamı için yatak sınırlaması kaldırılmış olup, tüm özel hastanelerde açılmış ve açılacak olan eczanelerin en az bir eczacının mesul müdürlüğünde işletilmesi hükme bağlanmıştır.

Bu değişiklikle birlikte hem hasta sağlığı hem de eczacı istihdamı açısından önemli bir kazanım sağlanmıştır.

Yönetmelik değişikliğinden sonra söz konusu maddenin son hali aşağıda belirtilmekte olup, konu hakkında bilgilerinizi rica ederim.

Madde 27: Özel hastanelerde, 18/12/1953 tarihli ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile 13/10/1992 tarihli ve 21374 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelik uyarınca, bir eczacı sorumluluğunda ruhsatlandırılmış eczane bulunması zorunludur.


Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik için tıklayın