SB TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN AİLE HEKİMLİĞİ REÇETELERİNDE EL YAZISI İLE DÜZELTME YAPILMASI HAKKINDAKİ DUYURUSU


SB TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN AİLE HEKİMLİĞİ REÇETELERİNDE EL YAZISI İLE DÜZELTME YAPILMASI HAKKINDAKİ DUYURUSU

37.A.00.003329
22.09.2010, Ankara


BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 31.08.2010 tarihinde yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği Hakkında Duyuru (3) ile Sağlık Uygulama Tebliğinin bazı maddelerinin uygulamasına açıklık getirilmiş, ancak söz konusu duyurunun “11)Elektronik reçete çıktılarına sonradan ilaç ilavesi, değişiklik ve düzeltme yapılması gibi tüm işlemler, yine bilgisayar ortamında yapılacaktır.” şeklindeki maddesi özellikle aile hekimliğine geçilen pek çok ilde ciddi sıkıntılar yaratmıştı.

Konuyla ilgili olarak gerek Sağlık Bakanlığı gerekse Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde yapılan görüşmeler ve yürütülen çalışmalar sonucunda T.C Sağlık Bakanlığı Temel Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ve 22.09.2010 tarihinde (bugün) Birliğimize ulaşan ekteki yazıyla, 30.06.2011 tarihine kadar aile hekimliklerince yazılan bilgisayar çıktısı reçeteler üzerinde, tespit edilen yanlışlık ya da eksikliklerde el yazısı ile yapılacak olan düzeltmelerin ıslak imza ve kaşe onayı ile birlikte yapılmasının uygun bulunduğu bildirilmektedir.

Söz konusu yazının Birliğimize ulaşmasının ardından Merkez Heyetimiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri ile gerekli görüşmeler yapılmış, aynı paraleldeki bir duyurunun Kurumlarınca da yayınlanacağı bilgisi alınmıştır.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica eder, konuyla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanacak Genelgenin Birliğimiz tarafından tekrar duyurulacağını bildiririm.


Saygılarımla,

Ecz.Özgür ÖZEL
Genel Sekreter

SB Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Yazısı İçin Tıklayınız..