DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIMIZ


DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIMIZ
6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun 8. maddesi gereğince Odamızın 2010 yılı seçimsiz mali genel kurulu 17 Eylül 2010 Cuma saat. 14.00 de Tığcılar Mah. Küçük Osman Sok. No.29 oda merkezinde gerçekleştirecek olup, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 18 Eylül 2010 Cumartesi saat.14.00 de aynı yer ve saatte çoğunluğa bakılmaksızın aşağıdaki gündem doğrultusunda yapılacaktır.
20. Bölge Sakarya Eczacı Odası
Yönetim Kurulu Adına
Başkan
Ecz. Orhan YONTAR
GÜNDEM
1- Açılış
2- Saygı Duruşu, İstiklal Marşı
3- Genel Kurul Divan Seçimi
4- Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması
5- Yönetim Kurulu Mali Raporun okunması
6- Denetleme Kurulu Raporu okunması
7- Raporların görüşülmesi
8- Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarının ibrası
9- 2010-2011 tahmini bütçenin görüşülmesi ve oylanması
10-Dilek ve temenniler
11-Kapanış