TSK,JANDARMA VE TBMM'YE AİT REÇETELER KARŞILANIRKEN REÇETE ARKASINA EKLENMESİ GEREKEN İLACIN KAREKOD VE ADININ YAZILI OLDUĞU KISIM HAKKINDA


TSK,JANDARMA VE TBMM'YE AİT REÇETELER KARŞILANIRKEN REÇETE ARKASINA EKLENMESİ GEREKEN İLACIN KAREKOD VE ADININ YAZILI OLDUĞU KISIM HAKKINDA

37.A.00.003151
Ankara, 07.09.2010BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA


Birliğimize Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği, Personel ve Muhasebe Dairesi Başkanlığı, İdari Şube Müdürlüğü’nden gelen 01.09.2010 tarih ve 5046 sayılı yazı ile, Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliği gereğince ilaç ambalajlarına karekod uygulamasının 01/07/2010 tarihinden itibaren zorunlu hale getirilmesi sebebiyle, Kurum sağlık yardımından yararlanan hak sahiplerinin, anlaşması olan veya olmayan eczanelere başvurarak almış oldukları ilaçlara ilişkin eczaneler tarafından, reçetelerin arkasına ilacın karekodu ve adının yazılı olduğu kısmının kesilerek eklemesi gerektiği, ayrıca anlaşmalı eczanelerin karekodları eczane online sistemine de (TBMM online reçete provizyon sistemi) kaydetmeleri gerektiği bildirilmektedir.

Ayrıca benzer bir talebin Milli Savunma Bakanlığı tarafından da Komutanlıklara gönderilen yazılar ile uygulanmak istendiği Odalarımız tarafından Birliğimize iletilmiştir. Konuya TBMM Genel Sekreterliği ve Milli Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanlığı ile görüşülerek çözüm üretilmeye çalışılmakta olduğundan konu hakkında yeni bir duyuru yapılıncaya kadar meslektaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve TBMM’ye ait reçeteler karşılanırken, reçete arkalarına ilacın karekodu ve adının yazılı olduğu kısmının kesilerek eklenmesi gerektiğinin tekrar hatırlatılması ihtiyacı duyulmuştur.

Bilgilerinize sunulurTürkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği, Personel ve Muhasebe Dairesi Başkanlığı, İdari Şube Müdürlüğü’nün “karekod uygulaması” konulu yazısı