SGK BAŞKANLIĞININ HERCEPTIN İSİMLİ İLAÇLA İLGİLİ DUYURUSU HAKKINDA


SGK BAŞKANLIĞININ HERCEPTIN İSİMLİ İLAÇLA İLGİLİ DUYURUSU HAKKINDA

37.A.00.0002946
Ankara, 18.08.2010

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından www.sgk.gov.tr de “Herceptin İsimli İlaçla İlgili Duyuru” yayınlanmıştır.

Duyuruda, Sağlık Uygulama Tebliğinin 6.2.14-C maddesinin (3) numaralı fıkrasının (a) bendinde 6/8/2010 tarih ve 27664 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ ile yapılan ve 09.08.2010 tarihinde yürürlüğe giren düzenleme gereğince,

1-“Erken evre meme kanseri endikasyonunda, tedavi süresi 9 haftadır. Tedavinin 52 haftaya tamamlanması düşünülen durumlarda; 9 haftalık tedaviden sonra “Trastuzumab Kullanımı İçin Bilgilendirilmiş Hasta Olur Formu”nun tedaviyi yürüten hekim tarafından düzenlenerek bir örneğinin Sağlık Bakanlığı’na, diğer örneğinin Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesi, bir örneğinin de her reçeteye eklenmesi gerekmektedir. En az bir tıbbi onkoloji uzman hekiminin bulunduğu 3 ay süreli sağlık kurulu raporu ile bu hekimlerce reçete edilir. Toplam tedavi süresi 52 haftayı geçemez.” hükmüne göreTrastuzumab etken maddeli “Herceptin” isimli ilacın, bu maddede belirtilen koşullarda 52 haftaya kadar kullanılmasının mümkün olduğu,

2-“Trastuzumab Kullanımı İçin Bilgilendirilmiş Hasta Olur Formu”nun Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü’ne (Ziyabey Caddesi No:6 Balgat/ ANKARA adresine) tedaviyi yürüten hekim tarafından gönderilmesi gerektiği,

bildirilmiştir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,

Ecz.Özgür ÖZEL
Genel Sekreter


Herceptin İsimli İlaçla İlgili Duyuru için tıklayınız