YÖNETİM KURULU

ECZ. ORHAN YONTAR
ECZ. ORHAN YONTAR
BAŞKAN
 
ECZ. DİLEK TAŞDEMİR KAMAN
ECZ. DİLEK TAŞDEMİR KAMAN
GENEL SEKRETER
 
ECZ. CANAN ACAR AYDEMİR
ECZ. CANAN ACAR AYDEMİR
SAYMAN
 
ECZ. ÖZGÜR KUMRU
ECZ. ÖZGÜR KUMRU
ÜYE
 
ECZ. YALÇIN BAKIR
ECZ. YALÇIN BAKIR
ÜYE
 
ECZ. AHMET ERSOY
ECZ. AHMET ERSOY
ÜYE
 
ECZ. YAVUZ SUBAŞI
ECZ. YAVUZ SUBAŞI
ÜYE