YURTDIŞI SİGORTALILARIN İLAÇLARININ TEMİNİ SIRASINDA YAŞANDIĞI BİLDİRİLEN SORUNLAR HAKKINDA

YURTDIŞI SİGORTALILARIN İLAÇLARININ TEMİNİ SIRASINDA YAŞANDIĞI BİLDİRİLEN SORUNLAR HAKKINDA

37.A.00.002963

Ankara, 24.08.2010

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Eczacıları Birliği arasında imzalanan ve halen yürürlükte bulunan “SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KAPSAMINDAKİ KİŞİLERİN TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ÜYESİ ECZANELERDEN İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN PROTOKOL” gereğince, Kurum sigortalıları ve hak sahiplerinin tedavileri için düzenlenen reçetelerin karşılanmasında, sözleşmeli eczaneler tarafından reçete ve hasta ayrımı yapılmaması gerekmektedir.

Protokolün konuya ilişkin 6.3.1 Maddesi, “Reçetede yazılan ilacın eczanede bulunduğu halde eczanede bulunan ilacın verilmediğinin ve/veya reçete karşılamada reçete veya hasta seçimi yapıldığının ve/veya reçete sahibinin kurallara uygun yazılmış ve provizyon sisteminin onay verdiği reçetesinde yer alan ilacı hastaya bedeli karşılığında satıldığının tespiti halinde, eczane yazılı olarak uyarılır, tekrarı halinde sözleşme feshedilir ve 2 (iki) ay süre ile sözleşme yapılmaz.” Olarak düzenlenmiştir.

Aynı protokolün 3.2.9. Maddesinde tanımlanan yurtdışı sigortalıları hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüklerine yapılan başvurularda, bu sigortalıların sözleşmeli eczanelerden ilaç temin etmekte güçlük çektikleri ve eczanelerin çeşitli nedenler ile yurtdışı sigortalılarına ait reçeteleri karşılamadıklarına dair bildirimlerin sıklıkla ulaştığı iletilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı tarafından, konu hakkında yaşanan sıkıntının giderilmesi amacıyla, eczanelerde bu konuya yönelik denetimler yapılacağı bildirilmiştir.

Konunun tarafınızca değerlendirilerek, bölgenizde Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı eczanelerin bilgilendirilmesi ve sözleşmede tanımlanan sigortalı gruplarının tedavileri için düzenlenen reçetelerin, herhangi bir ayrım yapılmaksızın karşılanmasının sağlanmasını önemle rica ederim.

Saygılarımla,

Ecz.Özgür ÖZEL

Genel Sekreter

25 Ağustos 2010 - Okunma Sayısı : 38