SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN MUAYENE KATILIM PAYI TAHSİLATINA İLİŞKİN DUYURUSU HAKKINDA

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN MUAYENE KATILIM PAYI TAHSİLATINA İLİŞKİN DUYURUSU HAKKINDA


BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yayınlanan 30.09.2010 tarihli “Muayene Katılım Payı Tahsilatına İlişkin Duyuru” ile,

Kuruma gelen şikayetler doğrultusunda yapılan incelemelerde bazı eczaneler tarafından muayene katılım paylarının tahsil edilmesine engel olacak şekilde Medula Reçete Provizyon Sisteminde sanal kayıt oluşturulduğu ve muayene katılım payının tahsili işleminin ötelendiğinin görüldüğü ve bunun kişilerin muayene katılım paylarının birikmesine yol açarak tahsilatı zor bir hale getirdiğinin anlaşılmış olduğu,

Bu nedenle Medula Reçete Provizyon Sisteminde söz konusu muayene katılım payı öteleme işleminin engellenmesi için; eczane tarafından kişilere ait birden fazla reçete girilmesi ancak bu reçetelerden birinin sonradan silinmesi halinde silinen reçeteden tahsil edilmesi gereken muayene katılım payının, kişinin kayıtlı reçetesine aktarılması şeklinde düzenleme yapıldığı,

Kurumla eczaneler arasında imzalanan sözleşme hükümleri uyarınca, sahte reçete kaydı yapılması ve muayene katılım payının tahsil edilmemesi sözleşme feshini gerektirecek fiiller olarak belirlendiğinden, Kurumumuzla sözleşmeli eczanelerce reçete kaydı sırasında daha dikkatli davranılması ve Kurumumuz sağlık yardımlarından faydalanan kişilerce reçete temini esnasında Kurumumuz provizyon sisteminde oluşan tutarların Kurumumuza iletilmek üzere sözleşmeli eczanelere ödenmesi gerektiği bildirilmiştir.

Bilgilerinize duyurulur..

01 Ekim 2010 - Okunma Sayısı : 71