SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN ELEKTRONİK REÇETE UYGULAMASININ ERTELENMESİ KONULU DUYURUSU HAKKINDA

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN ELEKTRONİK REÇETE UYGULAMASININ ERTELENMESİ KONULU DUYURUSU HAKKINDA37.A.00.003389
Ankara, 27.09.2010

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

İlgi: 22.09.2010 tarih 37.A.00.003329 sayılı yazımız

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 31.08.2010 tarihinde yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği Hakkında Duyuru (3) nun 11 inci maddesinde yer alan “Elektronik reçete çıktılarına sonradan ilaç ilavesi, değişiklik ve düzeltme yapılması gibi tüm işlemler, yine bilgisayar ortamında yapılacaktır.” şeklindeki maddesi ile ilgili olarak, Birliğimiz tarafından Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde gerekli görüşmeler ve yazışmalar yapılmış; konu Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından da Sağlık Bakanlığı’na iletilmiş ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasındaki yazışma süreci hakkında, “ELEKTRONİK REÇETE HAKKINDA BİLGİLENDİRME” başlıklı duyurumuz ve ilgide kayıtlı yazımız ile bilgi verilmişti.

Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfasında yayınlanan 23.09.2010 tarihli “SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ HAKKINDA DUYURU (4)” başlıklı duyuru ile, “Sağlık Uygulama Tebliği Hakkındaki 3 numaralı duyurunun 11 inci maddesindeki elektronik reçete çıktılarına sonradan ilaç ilavesi, değişiklik ve düzeltme yapılması gibi tüm işlemlerin yine bilgisayar ortamında yapılması ile ilgili uygulamanın Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonuçlanıncaya kadar ertelendiği” bildirilmiştir.

Bilgilerinize duyurulur


Sağlık Uygulama Tebliği Hakkında Duyuru (4) metni için tıklayınız

28 Eylül 2010 - Okunma Sayısı : 64