SGK'NIN SUT EK-2/E LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURUSU

SGK'NIN SUT EK-2/E LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURUSU

37.A.00.003748
Ankara, 22.10.2010

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,


Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yayınlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sağlık Uygulama Tebliği Eki Ek-2/E Hastalığa Özel (Doğuştan Metabolik Hastalıklar, Kistik Fibrozis, İnek Sütü Alerjisi Ve Çölyak Hastalığı) Diyet Ürünleri İle Tıbbi Mamalar Listesi Hakkında Önemli Duyuru” ile;

Sağlık Uygulama Tebliği Eki Ek-2/E Hastalığa Özel (Doğuştan Metabolik Hastalıklar, Kistik Fibrozis, İnek Sütü Alerjisi Ve Çölyak Hastalığı) Diyet Ürünleri İle Tıbbi Mamalar Listesinde yapılan düzenlemeler ile ilgili yayımlanan duyurunun 24.09.2010 olan yürürlük tarihinin, 15 Ekim 2010 tarihli, 27730 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ gereği 22.10.2010 olarak değiştirildiği,

Belirtilen Tebliğ gereği; Ek-2E listesinde yer alan protein metabolizması bozukluklarında ve çölyak hastalığında kullanılacak özel formüllü un ve özel formül içeren mamul ürünlerin eşdeğer gruplarının kaldırıldığı ve bu ürünlerin yaş gruplarına göre birer aylık parasal tutarları belirlendiği,

Bu uygulama ile hastaların;

-Reçetesinde yazılı olan Ek-2E Listesinde yer alan söz konusu ürünleri eczaneden Tebliğde belirtilen parasal tutara karşılık gelecek miktarlarda temin edebilecekleri,

-Belirlenen tutarların aşılması halinde farkın hasta tarafından karşılanacağı,

-Özel formül içeren un ve mamul ürünlere ait eşdeğer grupların kaldırılmış olduğundan, ürünlerin çeşit ve cinsinin hasta tarafından belirlenebileceği,

-Makarna, gofret gibi özel formül içeren mamul ürünlerin “mamul ürünler” şeklinde genel ifade ile özel formül içeren unların da “un” şeklinde genel ifade ile reçetelenmesinin mümkün bulunduğu bildirilmektedir.SGK NIN DUYURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

26 Ekim 2010 - Okunma Sayısı : 119