SGK BAŞKANLIĞININ E-RAPOR UYGULAMALARI İLE İLGİLİ 29.12.2010 TARİHLİ DUYURUSU HAKKINDA

SGK BAŞKANLIĞININ E-RAPOR UYGULAMALARI İLE İLGİLİ 29.12.2010 TARİHLİ DUYURUSU HAKKINDA

37.A.00.004426

Ankara, 29.12.2010

BÖLGE ECZACI ODASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

E-Rapor uygulamaları ile ilgili olarak eczacı odaları ve meslektaşlarımız tarafından Birliğimize yapılan bildirimler doğrultusunda, sistemde yaşanan aksaklıklar Sosyal Güvenlik Kurumu’na aktarılmakta ve bu sorunların çözümlenmesi için görüşmeler yapılmaktadır.

Sağlık Hizmet Sunucuları tarafından düzenlenen raporlar üzerinde, herhangi bir düzeltme ve değişiklik yapılamamasının neden olduğu sorunlar da bu kapsamda, Kurum yetkililerine iletilerek çözüm sağlanması talep edilmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından, 29.12.2010 tarihinde, Kurumun internet sayfasında “E-Rapor Uygulaması” başlıklı duyuru yayınlanmıştır. Duyurunun ekinde yer alan etkin madde listesi, 03.01.2011 tarihinden itibaren uygulamaya alınacaktır. Sağlık Hizmet Sunucuları tarafından ilaç temini için e-rapor düzenlenmesi uyulacak esaslar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

1-Yeni düzenlenen etkin madde listesi, (EK-1) 03.01.2011 tarihi itibariyle kullanılmaya başlanacaktır. Tüm Sağlık Hizmet Sunucularının bu tarih itibariyle sistemini güncellemesi gerekmektedir. 01.11.2010 tarihli listede bulunan ancak ekteki listede bulunmayan etkin maddeler ile düzenlenen raporlar, rapor süresi boyunca geçerlidir. (01.11.2010 tarihli etkin madde listesine göre düzenlenen e-raporlarda yer alan ve yeni etkin madde listesinde bulunmayan içerik miktarları fatura incelemede değerlendirilmeye alınmayacaktır.)

Yeni düzenlenen etkin madde listesi, 03.01.2011 tarihi itibariyle kullanılmaya başlanacaktır. Tüm Sağlık Hizmet Sunucularının bu tarih itibariyle sistemini güncellemesi gerekmektedir. (01.11.2010 tarihli etkin madde listesine göre düzenlenen e-raporlarda yer alan ve yeni etkin madde listesinde bulunmayan içerik miktarları fatura incelemede değerlendirilmeye alınmayacaktır.)

2-E-Rapor kapsamındaki etkin maddeler ve ilaçlar söz konusu etkin maddelerin kolay bulunabilmesi amacıyla bilgi amaçlı olarak eşleştirilmiştir. (EK-2)

3-Düzenlenen E-Rapor reçete ile ilişkilendirilmemiş ise düzenlendiği hastane tarafından silinebilir, düzeltilebilir. Herhangi bir reçete ile ilişkilendirilmiş e-raporlarda ise hastane tarafından raporun açıklama bölümüne ekleme yapılabilmektedir. Reçete verilmiş veya verilmemiş ilaç raporlarında açıklama alanında değişiklik yapılacaksa, 4.4 RAPOR BİLGİSİ KAYIT METOTLARI altında 4.4.6 IlacRaporDuzelt Metodu kullanılarak raporun açıklama alanına ekleme yapılabilir. Eğer HBYS sisteminde (HBYS: Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri) bu değişikliğin yapılabileceği menü yoksa HBYS sisteminin yazılımcıları ile görüşülmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi, e-rapor uygulamaları ile ilgili olarak üyelerinizin ve bölgenizde faaliyet gösteren sağlık hizmet sunucularının bilgilendirilmesini rica ederim.

Saygılarımla,

Ecz.Özgür ÖZEL

Genel Sekreter


SGK Başkanlığının E-Rapor Uygulaması hakkında 29.12.2010 tarihli duyurusu

30 Aralık 2010 - Okunma Sayısı : 191