SGK BAŞKANLIĞININ 2.VE 3.BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARINDA GÖREVLİ HEKİMLERE AİT BİLGİ GİRİŞLERİNİN 01.10.2010A KADAR TAMAMLANMASI DUYURUSU

SGK BAŞKANLIĞININ 2.VE 3.BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARINDA GÖREVLİ HEKİMLERE AİT BİLGİ GİRİŞLERİNİN 01.10.2010A KADAR TAMAMLANMASI DUYURUSU


37.A.00.003387
Ankara, 27.09.2010

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

01.03.2010 tarihinde ülkemiz genelinde tüm eczanelerin kullanımına açılan MEDULA Eczane Provizyon Sisteminde, sağlık kurum ve kuruluşlarında faaliyet gösteren doktorların tamamının kayıtlı olmaması nedeniyle reçete girişinde yaşanan sıkıntılar Birliğimiz tarafından Kurum yetkililerine bildirilerek sistemde kaydı olmayan hekimler için manuel yolla da giriş yapılmasının sağlanması talep edilmiştir.

10.03.2010 tarihinde, MEDULA Eczane Provizyon Sisteminde yayımlanan duyuru ile 2.ve 3.Basamak sağlık kuruluşlarında çalışan ve sistemde kaydı olmayan doktorlar için manuel yolla veri girişine imkan sağlayan bir düzenleme yapıldığı bildirilmiş ve uygulanacak işlem basmakları hakkında bilgi verilmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 27.09.2010 tarihinde (bugün) yayınlanan “Doktor Bilgileri Hakkında” başlıklı duyuru ile,

- Sosyal Güvenlik Kurumu ile protokollü üniversitelere bağlı 2. ve 3. basamak sağlık hizmeti sunucuları ve Sağlık Bakanlığına bağlı 2. ve 3. basamak sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta olan tüm hekim ve diş hekimi bilgilerinin MEDULA sistemine kayıt işlemleri ile ilgili yapılan incelemede Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerinde görev yapmakta olan hekim/diş hekimi kayıtlarının halen eksik veya hatalı olduğu tespit edildiği,

- 01.10.2010 tarihi itibariyle MEDULA Eczane Provizyon Sisteminde reçete kayıtlarında hekim bilgisi bulunmayan veya hatalı bilgisi olan hekimler tarafından düzenlenen reçeteler karşılanmayacağından, hasta mağduriyetine sebebiyet vermemek amacıyla bu konuya gerekli hassasiyetin gösterilmesi, sağlık hizmet sunucularının MEDULA Hastane sistemindeki doktor bilgilerine ait kayıtlarındaki eksikliklerin tamamlanması ve hatalı kayıtların ivedilikle güncellenmesi hususunda gerekli önlemlerin alınması duyurulmuştur.

Bilgilerinizi, 01.10.2010 Cuma gününden itibaren MEDULA Eczane Provizyon Sisteminde reçete kayıtlarında hekim bilgisi bulunmayan veya hatalı bilgisi olan hekimler için manuel yolla bilgi girişinin sona erecek olması nedeniyle, bu reçetelerin karşılanamayacağı konusunda üyelerinizin ve bölgenizdeki 2.ve 3.basamak sağlık kuruluşlarının bilgilendirilmesini rica ederim.


Sosyal Güvenlik Kurumunun Doktor Bilgileri Hakkında başlıklı duyurusu

28 Eylül 2010 - Okunma Sayısı : 66