KOOPERATİFLER ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ


KOOPERATİFLER ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ

12.08.2010

KOOPERATİFLER ÇALIŞTAYI
SONUÇ BİLDİRGESİ


Türk Eczacıları Birliği, Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği ve üyesi olan dört eczacı kooperatifimizin (Bursa Ecza Koop, EDAK, Güney Ecza Koop, İstanbul Ecza Koop) temsilcileri, 11-12 Ağustos 2010 tarihlerinde Kooperatifler Çalıştayı’nda bir araya geldiler.

Eczacılarımızın bağımsız sermayelerinin ve eczacının eczanenin sahibi ve mesul müdürü olduğu etik eczacılık modelinin garantisi olan kooperatiflerimiz ve tüm eczacıların üst örgütü olan Türk Eczacıları Birliği olarak, eczacılıkta yapısal dönüşüme karşı bir arada güçlü olduğumuzun altını çiziyor ve organik ilişkimizi güçlendirmek konusunda fikir birliğine vardığımızı duyuruyoruz. Bu çerçevede, yaptığımız bu toplantıların üç ayda bir yapılarak süreklileştirilmesi konusunda iradelerimizi ortaya koyuyoruz.

10 bölge eczacı odamız ve 23 ilimizi kapsayan Doğu ve Güneydoğu bölge eczacı odası başkanlarının imzası ile Çalıştayımıza gönderilen niyet mektubunu kooperatifçilik hareketi adına büyük bir mutluluk ve heyecan ile karşıladığımızı ifade ediyor, mevcut kooperatiflerimizin bölgede şubeleşmesi ya da yeni bir kooperatif kurulması için, 10 eczacı odamız tarafından oluşturulan komisyon ile TEKB ve kooperatiflerimizin temsilcilerinin bir araya gelerek konu hakkında Ekim ayı içinde yapılacak toplantıya fizibilite çalışmalarını tamamlamış olarak gelmelerini karar altına aldığımızı duyuruyoruz.

Bizler gelecekteki eczacılık modelinin nasıl olacağı konusundaki farklı çıkar gruplarının etki alanlarını kırabilmek için birlikte, bir arada durabilmek gerektiğinin altını çiziyor; bunun yolunun da eczacılarımızın kooperatiflere üye olmasından, üye olanların aidiyetlerini arttırmasından geçtiğini tekrar tekrar vurguluyoruz. Ayrıca, ortak kurumlarımızı geliştirmek konusunda yoğun bir çaba harcayacağımızı ilan ediyor, eczacıların da eczacının kendisine ait bu kurumlara sahip çıkması konusundaki çağrımızı tekrarlıyoruz.

Mesleğimizi görünen ve görünmeyen, yakın ve uzak tehditlerden korumak, eczacıların, aldıkları bilimsel eğitimle, kendi mülkiyet ve sorumluluk alanlarındaki halk eczanelerinde hastalarımızın hak ettiği çağdaş ilaç-eczacılık hizmetini özgürce sunmaya devam etmeleri için tüm enerjimizi birlikteliğe, örgütlenmeye, safları sıklaştırmaya vereceğimizi ve bunun somut yansımasının kooperatifçilik hareketinin ta kendisi olduğunu belirtiyoruz.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ ve
TÜM ECZACI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ

13 Ağustos 2010 - Okunma Sayısı : 43