İLAÇ TAKİP SİSTEMİ İLE İLGİLİ OLARAK GÖRSEL VE YAZILI BASINDA YER ALAN ERTELEME VE İPTAL HABERLERİ HAKKINDA

Sağlık Bakanlığı tarafından 30.09.2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliği”nin geçici 2.Maddesinde “01.01.2010 tarihinden itibaren üretilen tüm ürünler üzerine, ruhsat izin sahipleri tarafından karekod konulur. Bu tarihten önce üretilmiş ürünler 01.01.2011 tarihine kadar piyasada satılabilecektir.” Hükmü yer almasına karşılık, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı 02.03.2010 tarih 2010/12 sayılı Genelge ile bu sürenin 01.06.2010’a çekilmesi ile ilgili olarak Danıştay 10.Dairesi ara karar olarak YÜRÜTMEYİ DURDURMA kararı vermiştir.

Bu karara dayalı olarak, yazılı ve görsel basında İlaç Takip Sistemi’nin 01.01.2011 tarihine ertelendiği ve sistemin iptal edildiği ile ilgili bazı haberlerin yer aldığı görülmektedir. Ancak, İlaç Takip Sisteminin iptal edilmesi ya da ertelenmesi ile ilgili bir durum şu an için söz konusu değildir. Danıştay’ın kararının geçiş süresini yeniden 01.01.2011’e taşıması Birliğimizce olumlu olarak karşılanmıştır. Uzun süredir talep ettiğimiz bu durum karşısında bu kez yapılabilecek bir Yönetmelik değişikliğinden endişe etmekteyiz.

İlaç Takip Sisteminin işleyişi ile ilgili değerlendirme yapmak ve karekodsuz ilaçların durumu konusunu değerlendirmek üzere bugün saat 15.00’te Sağlık Bakanı Sayın Prof.Dr.Recep Akdağ başkanlığında, uygulamanın tüm ilgili taraflarının katılacağı bir toplantı düzenlenecek olup, toplantı sonucunda alınacak kararlar Birliğimiz tarafından ayrıca duyurulacaktır.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

20 Mayıs 2010 - Okunma Sayısı : 145