GENETİK YAPISI DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR VE ÜRÜNLERİNE DAİR YENİ YÖNETMELİK HAKKINDA

GENETİK YAPISI DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR VE ÜRÜNLERİNE DAİR YENİ YÖNETMELİK HAKKINDA

Genetiği değiştirilerek oluşturulan ürünlerin, kalp krizi, kanser, osteoporoz, hipertansiyon, dolaşım ve sindirim bozuklukları, alerji ve hatta ani ölümlere neden olabilen hastalıklara yol açabildiği bilinmektedir. Ancak buna rağmen, son birkaç yıldır GDO’lu ürünler yasal düzenlemeler tam olarak yapılmamasına rağmen ithal edilebilmekteydi.

Sağlık meslek örgütü olarak, Genetiği Değiştirilmiş Organizma (GDO) içeren ürünlerin ithal edilmesinin önünü açan ve kapsamını genişleten Yönetmeliğin 20 Ocak 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin hemen ardından bir basın açıklaması yaparak, “UYARIYORUZ: GDO’LU ÜRÜNLER ÖLÜM DEMEKTİR!” demiştik. 21.01.2010 tarihli Basın Açıklamamızda; taleplerimizi:

* GDO’lu ürünlerle ilgili yönetmelik iptal edilmeli ve acilen ülke koşullarına uygun bir ‘’Biyogüvenlik Yasası’’ çıkarılmalıdır. Bu süreçte üniversiteler, meslek odaları, sivil toplum örgütleri ve kamu kuruluşlarının görüşlerine başvurulmalıdır.

* GDO ve ürünlerinin risk değerlendirmesini yapacak kurulda Sağlık Bakanlığı yer almalı, kararların bağımsızlığının sağlanması için AB’de olduğu gibi EFSA (Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu) gibi bağımsız bir bilim kurulunun oluşturulması yoluna gidilmelidir.

* GDO’lu ürünlerin insan, bitki ve hayvan sağlığı, çevre ve sosyo-ekonomik yapı üzerindeki riskleri, kapsamlı bir değerlendirmeden geçirilmelidir.

* Vatandaşların satın aldığı yiyeceklerin nereden geldiğini ve hangi koşullarda üretildiğini bilmesi, EN DOĞAL hakkıdır. Bu nedenle GDO’lu ürünler üzerinde etiketlendirme çalışmaları zaman geçirmeden tamamlanmalıdır.

*Vakit kaybedilmeden, hemen şimdi özellikle bebek mamaları, bebek formülleri, devam mamaları ve devam formülleri ile bebek ve küçük çocuk ek besinlerinin ithalatına izin verilmemelidir.

Şeklinde ifade etmiştik.

Süreçte, Mart 2010'da Biyogüvenlik Kanunu çıkartıldı. Arkasından, 13.08.2010 tarih 27671 Sayılı Resmi Gazete’de 18/3/2010 tarihli ve 5977 sayılı Biyogüvenlik Kanununa dayanılarak hazırlanan BİYOGÜVENLİK KURULU VE KOMİTELERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK ile, GENETİK YAPISI DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR VE ÜRÜNLERİNE DAİR YÖNETMELİK yayınlandı. Söz konusu yönetmelik 26.09.2010 tarihinde yürürlüğe girecek.

Yeni Yönetmelik ile,

* "Etiketinde bileşen listesinin bulunması zorunlu olmayan gıdalar için “genetik yapısı değiştirilmiştir” veya “genetik yapısı değiştirilmiş ……… dan üretilmiştir” ibaresinin etiket üzerinde açıkça görülecek şekilde belirtilmesi zorunlu hale getirilmiş,

* GDO’lu ürünlerin, bebek mamaları ve bebek formülleri, devam mamaları ve devam formülleri ile bebek ve küçük çocuk ek besinlerinde kullanılması yasaklanmıştır.

GDO’lu ürünler sağlığı tehdit etmeye devam etmekle birlikte, asgari düzenlemelerin yapılması ile, alan kuşkusuz daha kontrollü hale gelmiştir. Bu dönemeçte, GDO’lu ürünlerin takibi ve etiketlerin gerçeği yansıtıp yansıtılmadığının kontrol edilmesi, konu ile ilgili bir izleme sisteminin kurulması ve titizlikle çalışması, toplumun GDO’lu ürünlerin yarattığı sağlık zararlarına karşı uyarılması büyük önem taşımaktadır. Yeni GDO Yönetmeliği önemli bir adım olmakla birlikte, daha önemlisi, kağıt üstünde yazılanların hayata geçirilmesini sağlamak olacaktır.

Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
MERKEZ HEYETİ


13.08.2010 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan GDO Yönetmeliği için tıklayınız Word

18 Ağustos 2010 - Okunma Sayısı : 45