G2D ETİKETLİ ÜRÜNLERİN İNCELEMESİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YAYIMLANAN 2011/44 SAYILI GENELGE

G2D ETİKETLİ ÜRÜNLERİN İNCELEMESİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YAYIMLANAN 2011/44 SAYILI GENELGE


37.A.00.005957
06.06.2011


BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2011/44 sayılı Genelgede, dış ambalajında geçici karekod etiketi (G2D) bulunan ilaçlar hakkında Birliğimizin Danıştay 10. Dairede açmış olduğu davada alınan karar sonrasında yayımlanan 11/02/2011 tarihli ve 2011/16 sayılı Genelge ile, bu ilaçların sözleşmeli eczaneler tarafından sigortalılarına verilmesine izin verildiği, ilaçların bulunduğu reçetelere ait faturaların kontrol işlemlerinin halen Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü tarafından yürütüldüğü,

Ancak sözleşmeli eczaneler tarafından fatura edilen G2D etiketli ilaç içeren reçetelerin Kurum taşra teşkilatı tarafından Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ne gönderilmesi ve bu reçetelere ilişkin incelemelerin adı geçen il müdürlüğü tarafından yürütülmesi uygulamasına 2011/Mayıs fatura dönemi itibariyle son verildiği, bu fatura dönemi itibariyle G2D’li ilaç içeren reçetelerin Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ne gönderilmeyeceği, Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ne incelenmek üzere gönderilmiş olan Şubat ve Mart 2011 dönemlerine ait reçetelerin kontrolünün adı geçen il müdürlüğünce tamamlanacağı, 2011/Nisan fatura dönemi de dahil olmak üzere takip eden ayların G2D’li ilaç içeren reçetelerinin kontrol işlemlerinin eczanelerin bağlı bulunduğu, bünyesinde sağlık sosyal güvenlik merkezi bulunan sosyal güvenlik il müdürlüklerince yerine getirileceği bildirilmiştir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

2011/44 sayılı Genelge

07 Haziran 2011 - Okunma Sayısı : 121