EKİM 2021 SGK GÖRÜŞME NOTLARI-1

KOCAELİ SSGM (REÇETE KONTROL VE TESLİM) İLE YAPILAN GÖRÜŞME NOTLARI(EKİM 2021

Reçetelerde sıklıkla karşılaşılan iade- kesinti sebepleri ve kurumun talepleri:

1 ) Immunglobulın grubu ilaçlar; **D80 ve alt ICD 10 kodlarında herhangi bir açıklama istenmeyecektir. **D81 ve alt ICD10 kodlarında(kombine immÜnyetmezlik) “Antikor Üretim bozukluğuna bağlı primer immÜnyetmezlik “açıklaması aranacaktır(prıvıgen hariç) **Rapordaki tedavi şeması geçilmeyecektir. **Primer immÜnyetmezlik raporlarında hastanın geçmiş raporları da sorgulanarak immÜnyetmezliğin primer veya sekonder oluşu sorgulanmalıdır. Primer immÜnyetmezlik doğuştan gelmekte, sekonder immÜnyetmezlik ise ek bir hastalık neticesi gelişmektedir.(özellikle multıple myeloma, lenfoblastık lösemi,non hockin lenfoma gibi raporu olan hastalarda)

2) Mor ve Turuncu reçetelerde manuel reçete kabul edilmemektedir. Elektronik reçete zorunludur.

3) Hemofili reçeteleri; **Tedavide 4500 Üniteyi aşan durumlarda ilave rapor gereklidir.(profilaksi için 1 yıl ikinci 6 aylık rapor ve devamında 3. Rapor olan akut kanama raporu)Bu durumlarda ilaçların 418 ile verilmesinde eczanelerin dikkatli olması ve hastanın 6. Ay sonunda doktor reçetesi ile tedavisine devam edilmesi istenmektedir.

4) Novo-seven RT reçetelerinde ; **Sağlık uygulama tebliği 4.2.27.A.3 te belirtildiği Üzere kullanılan Ünitenin kaç doza denk geldiği hekim tarafından muhakkak reçetede belirtilmelidir.

5) Heparin (Oksapar,Enox,Hibor )reçetelerinde; Kronik böbrek hastalığı olan hastalarda heparin reçetelerinin karşılanmasına dikkat edilmelidir. Hastanın diyaliz haricinde bu ilacı kullandığına dair bir raporunun olması gerekmektedir. Diyaliz merkezlerinde yazılan(başka bir tedavi veya doktor takipli reçeteler hariç) yada diyaliz merkezlerinde çıkan raporlarla verilen ilaçlar kesintiye sebep olabilecektir.

6) Aptamil pregomin AS reçetelerinde; **2 yaş ÜstÜ çocuklarda ödenmemektedir. İnek sÜtÜ/çoklu gıda alerjisi teşhisi mutlaka bulunmalıdır.

7) Endikasyon dışı onayla kullanılan ilaçların 418 devam reçeteleriyle karşılanmasında; **Endikasyon dışı onay raporları tedavisi takipli ilaçlar olduğu için rapor sÜrelerinin sonunda doktordan onay alarak veya ulaşabiliyorsa tekrar doktora yönlendirilerek tedavisine devam edilmesi, hastanın sağlığını tehdit edebilecek sonuçlarla karşılaşılmaması adına önemlidir. Bu gruplarda sıkıntılı sonuçlar görÜlmÜş olup yanlış tedaviden eczacı sorumlu tutulmuştur.Bu hususta risk almamak adına endikasyon dışı onaylı ilaçların bitim sÜrelerine dikkat edilmelidir.

8) 418 devam reçetelerinde suistimallerin görÜldÜğÜ, şu an kurumun bunları elektonik ortamda takip ettiği pandemi sonrasında durum değerlendirmesi yapılacağı uyarı ve fesih cezalarının gelebileceği yönÜnde görÜş bildirmişlerdir.

20. Bölge Sakarya Ecza Odası Ekim-2021

12 Kasım 2021 - Okunma Sayısı : 40