E-RAPOR UYGULAMASININ 30.10.2010 TARİHİNE ERTELENMESİ HAKKINDA

E-RAPOR UYGULAMASININ 30.10.2010 TARİHİNE ERTELENMESİ HAKKINDA

37.A.00
Ankara, 04.10.2010


BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Bilindiği gibi, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuru ile, 01.10.2010 tarihinden itibaren ilaç raporlarının MEDULA sistemini kullanan 2. ve 3. basamak sağlık hizmeti sunucuları tarafından elektronik ortamda gönderilmesi Kurum tarafından zorunlu hale getirilmiş idi.

Uygulamanın başladığı 01.10.2010 tarihinden itibaren, hastaneler tarafından e-raporların sisteme kaydedilmesi ile ilgili işlemlerde yaşanan sorun ve sıkıntılar, meslektaşlarımız ve Bölge Eczacı Odaları tarafından Birliğimize aktarılmış, konu hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan görüşmelerde de, uygulamada bir geçiş süresi tanınması gerekliliği Kurum yetkililerine bildirilmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yayımlanan 04.10.2010 tarihli “E-Rapor Uygulamasının Ertelenmesi Hakkında” başlıklı duyuru ile,

- Teknik nedenlerden dolayı ilaç raporlarının MEDULA sistemi üzerinden gönderilmesi zorunluğunun 30.10.2010 tarihine kadar ertelendiği,

- Konu ile ilgili alt yapısı uygun olan sağlık hizmeti sunucularının, bu süre içerisinde söz konusu raporları MEDULA sistemi üzerinden göndermeye devam edebileceği,

- 30.10.2010 tarihine kadar eczaneler tarafından manuel olarak düzenlenen veya sağlık hizmeti sunucularınca MEDULA sistemi üzerinden gönderilen ilaç raporları da geçerli kabul edileceği,

- 30.10.2010 tarihine kadar MEDULA sistemi üzerinden gerekli testlerin yapılması ve yapılan uygulamaya ilişkin görüş ve önerilerin medulayeniversiyon@sgk.gov.tr adresine bildirilmesi,

duyurulmuştur.

Bilgilerinizi, konunun üyelerinize duyurulmasını, bölgenizdeki 2. ve 3.basamak sağlık hizmet sunucuları ile iletişime geçilerek, 30.10.2010 tarihine ertelenen uygulama ile ilgili olarak, hastaların ilaç temininde herhangi bir sorun yaşanmaması ve meslektaşlarımız açısından bir mağduriyet oluşmaması için gerekli tedbirlerin alınmasının sağlanmasını rica ederim.Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının duyurusu için tıklayınız


Ek-1

05 Ekim 2010 - Okunma Sayısı : 65