E-RAPOR UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SORU VE SGK NIN VERDİĞİ CEVAPLAR HAKKINDA

E-RAPOR UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SORU VE SGK NIN VERDİĞİ CEVAPLAR HAKKINDA

E-rapor uygulamaları ile ilgili olarak eczacı odaları ve meslektaşlarımız tarafından Birliğimize yapılan bildirimler Sosyal Güvenlik Kurumu’na iletilmiş olup, Kurum tarafından verilen cevaplar aşağıda yer almaktadır.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ


E-RAPOR İLE İLGİLİ SORU VE CEVAPLARI

1.SORU: Sistem aynı tarihte aynı teşhisle iki farklı rapor kaydedilmesine izin vermiyor (örneğin bir ilacın raporu genel cerrahi tarafından çıkarılmış, bir ilacın raporu enfeksiyon hastalıkları tarafından) çözüm öneriniz nedir?

CEVAP:
Aynı gün aynı teşhisle iki farklı branştan raporun e-rapor olarak çıkartılması mümkün olmadığından hastanelerin kendi içinde koordine olarak, tek tanı için tek rapor çıkartılması öngörülmektedir. Böylece bir kişiye ait aynı teşhis için birden fazla raporun kayıtlarda bulunması engellenmektedir.

2.SORU: Katılım paylı hastalıklar için 20.00 koduyla rapor çıkarıldığında ayrıca teşhis yer almayabiliyor. Bu durumlarda hastalıklarla ilgili asıl teşhisin açıklama bölümüne mi yazılması gerekiyor? Ör: Neurontin için nöropatik ağrı raporlarını 20.00 ile hazırlıyorlar. Açıklama bölümüne "nöropatik ağrı" diye belirtilmesi mi gerekiyor?

CEVAP:
Katılım paylı rapor bile olsa her teşhis için uygun olan ICD-10 kodu seçilmekle birlikte diğer ilavelerin açıklama bölümüne eklenmesi de mümkün olabilmektedir.

3.SORU: Bazı hastanelerde bir raporda yer alan ayrı teşhislerin ICD kodları rapor kaydedildikten sonra birbiri ile yer değiştirmiş olarak çıkıyor. Hastaneler açıklama olarak bunun otomatik olarak böyle olduğunu söylüyorlar. Ör: Glokom H40, Göz kuruluğu H04 olarak bilgisayara yazılmasına rağmen sistemde glokom H04, Göz kuruluğu H40 olarak çıkıyor. İl müdürlükleri bunu kesinti sebebi olarak değerlendirir mi?

CEVAP:
Bu tip durumlarda hastanelerin etken maddeler ve ICD kodlarını sisteme gönderiş biçimleri hatalıdır. Hastane yazılımlarından kaynaklanan bu problemin yine hasteneler tarafından düzeltilmesi gerekmektedir.

4.SORU: Şu anda e-rapor, etken madde kontrolü yapmıyor. A maddesi raporda kayıtlıyken B maddesini raporlu ilaç olarak ekrana çıkarıyor. Bu da raporda kayıtlı olmayan ilaçların raporlu olarak yanlışlıkla verilmesine sebep oluyor. Bunu engelleyecek bir yöntem düşünülmekte midir?

CEVAP:
E-raporda kayıtlı olmayan ilaçların raporlu ilaç olarak ekrana çıkması sistem tarafından şu an için engellenmemekle birlikte bununla ilgili gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

5.SORU: Raporlu bir reçeteyi sisteme kaydettiğimizde hastanın aynı ilaç için sahip olduğu eski tip ve e-rapor aynı ekranda görünüyor. Bunlardan hangisinin e-rapor hangisinin eczaneden girilmiş eski tip rapor olduğu anlaşılmıyor. Yanlışlıkla elle girilen raporu seçmiş olmamak için hastanın raporunu ayrıca sorgulatıp raporun çıkarıldığı tarihe bakılması gerekiyor. Bu da zaman kaybettiriyor. Rapor seçim ekranında raporun E-rapor mu yoksa eski rapor mu olduğunun anlaşılmasını sağlanabilir mi?

CEVAP:
Rapor seçim ekranında raporun e-rapor mu yoksa eski rapor mu olduğunun anlaşılmasına yönelik şu an için bir çalışma olmamakla birlikte öneriniz Kurumumuzca değerlendirilecektir.

6.SORU: Grip aşısı gibi aşılar için ayrıca rapor hazırlanması mı gerekmektedir? Ya da grip aşısının etken maddesi raporda yer almalı mıdır?

CEVAP:
Grip aşısı için gerekli olan rapor teşhis kodunun (20.06) ve etken maddenin e-rapora işlenmesi gerekmektedir.

7.SORU: E-raporla verilmiş reçetelerin ekinde rapor çıktısı gönderilmediğinden akşam gün içerisinde e-raporla verilen reçetelerin kontrolü bilgisayar başında yapılmak durumunda kalınıyor. Sistem çalışmadığı veya bilgisayar olmadığı durumlarda kontroller zorlaşıyor. Acaba reçete dökümünde ayrı bir bölümde veya isteğe bağlı olarak baskı alınabilecek ayrı bir sayfada e-raporla ilgili bilgiler gösterilemez mi? Böylece kontrollerin reçete dökümü üzerinde yer alacak e-rapor bilgileri üzerinden yapılması bilgisayara bağımlılığı ortadan kaldıracaktır.

CEVAP:
Kurumumuzca e-rapor ile ilgili herhangi bir döküm istenmemektedir. Sözleşmeli eczanelerin kendi reçete kontrollerinde kullanmaları için döküm alabilmelerine imkan vermektedir.

8.SORU: Mamalarda sorun yaşanmaktadır. Enteral beslenme ürünü diye genel ifade kullanıyorlar. Ürünün adını yazamıyorlar. Açıklama kısmını yine boş geçiyorlar. Çözüm öneriniz nedir?

CEVAP:
Enteral beslenme solüsyonları için etkin madde kodu tek olup ürün adı açıklama bölümüne yazılabilir.

9.SORU: Kurumunuz tarafından yapılan açıklamada hastalardan ek belge istenmeyeceği belirtilmiştir. Ancak makula dejenerasyonu gibi hastalıklarda ek belge istenmesi bildirilmiştir. Bu gibi istisnai hastalıkların tam bir metninin yayınlanması hem kontrol birimlerinin hem de eczacıların işinin kolaylaşmasına yardımcı olur. Örneğin Koroner Arter Hastalığında klopidogrel vermek için anjiyografi kağıdının alınıp alınmama durumu gibi.

CEVAP:
Ek belge istenecek istisnai hastalıklarla ilgili bir çalışmamız olmamakla birlikte bu bilgiler açıklama kısmında belirtilmelidir.

10.SORU: Raporların açıklama kısımlarına tanınan alan bazen yetersiz olmaktadır ve bilgiler sığmamaktadır. Çözüm öneriniz nedir?

CEVAP:
Açıklama kısmına 2000 karaktere kadar bilgi yazılabilmektedir. Bu konuda hastanelerden herhangi bir şikayet Kurumumuza iletilmemiştir.

11.SORU: Hastaneler aynı teşhisle bir ikinci e-rapor çıkartamamaktadır. Örneğin hatalı bir e-raporla reçete sisteme işlendiyse hastaneden doğru olarak çıkarılacak rapora izin vermemektedir. Çözüm öneriniz nedir?

CEVAP:
Hatalı raporun silinerek doğru raporun işlenmesi gerekmektedir.

14 Ocak 2011 - Okunma Sayısı : 119