DANIŞTAYIN SGKYA TANIDIĞI 30 GÜNLÜK SÜRENİN DOLMASI ÜZERİNE KURUMUN G2DLİ İLAÇLARLA İLGİLİ OLARAK MEDULA ECZANE PROVİZYON SİSTEMİNDE YAPTIĞI DÜZENLEME HAKKINDA


DANIŞTAYIN SGKYA TANIDIĞI 30 GÜNLÜK SÜRENİN DOLMASI ÜZERİNE KURUMUN G2DLİ İLAÇLARLA İLGİLİ OLARAK MEDULA ECZANE PROVİZYON SİSTEMİNDE YAPTIĞI DÜZENLEME HAKKINDA

Bilindiği gibi, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan 30.12.2010 tarih 2010/137sayılı Genelge ile, G2Dli ilaçların 01.01.2011 tarihi itibariyle Kurum sağlık yardımlarından faydalanan kişilere verilerek Kuruma fatura edilmesine izin verilmeyeceği bildirilmiştir.Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından G2Dli ilaçlar için yapılmış olan düzenlemeye aykırı olan, meslektaşlarımızı ve hastalarımızı mağdur eden bu uygulama hakkında Türk Eczacıları Birliği tarafından yargı yoluna başvurulmuştur.

T.C. Danıştay Onuncu Dairesi, 11.01.2011 tarihinde, SGK Başkanlığının 2010/137 Sayılı Genelgesinin Yürütmesini Durdurmuş, bu kararın davalı idareye memur eliyle tebliğ edilmesine karar vermiştir.

Danıştay kararının Kuruma tebliğ edilmesinden itibaren, Kurumun kararı uygulaması için tanınan 30 günlük yasal süre 11.02.2011 Cuma günü (dün) dolmuştur. Kurum idari yargı tarafından verilen sürenin tamamını kullanmış olup, dün akşam saatlerinde, konu hakkında SGK Başkanlığı tarafından bir Genelge çıkartılarak bu Genelge ile, daha önceki uygulamada olduğu gibi, G2Dli ilaçlar için İTS bildiriminin ardından fiyat kupürü, barkodu ve karekodunun reçeteye ekleneceği düzenlenlenmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumunun internet sayfasında söz konusu Genelge henüz yayınlanmamış olmakla birlikte, 12.02.2011 Cumartesi sabahı itibariyle, MEDULA Eczane Provizyon Sistemi, G2D etiketli ürünler için onay vermektedir. İlgili Genelgenin Kurum tarafından henüz resmi internet sayfasında yayınlanmamış olduğu ve Birliğimize ulaştırılmadığı göz önüne alınarak, önümüzdeki ilk iş günü olan 14.02.2010 Pazartesi günü konu hakkında gerekli başvuru yasal yollardan yapılarak, duyurunun yayınlanması ve Birliğimize ulaştırılması Sosyal Güvenlik Kurumundan talep edilecektir.

Kurum web sayfasında Genelgenin yayınlanması durumunda internet sayfamız üzerinden bilgilendirme yapılacaktır.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

13 Şubat 2011 - Okunma Sayısı : 127