KOZMETİK KANUNU
 
Kanun No: 3977 Kabul Tarihi: 23.2.1994

26.2.1994 tarih 21861 sayılı Resmi Gazete

Kozmetiğin Tanımı ve Kapsamı

Madde 1-

Kozmetik, insan vücudunun epiderme, tırnaklar, kıllar, saçlar, dudaklar ve genital organlar gibi değişik dış kısımlarına, ağız ve dişlere veya mukozaya uygulanmak üzere hazırlanmış, amacı veya yan amacı bu kısımları temizlemek, koku vermek ve korumak suretiyle iyi bir durumda muhafaza etmek, görünümünü değiştirmek, vücut kokularını düzeltmek olan, saç boyaları ve saç açıcıları da dahil bütün preparat ve/veya maddelerdir.

İzin Mecburiyeti

Madde 2 -

Kozmetiklerin üretimi ve ithali ile satışa arzı Sağlık Bakanlığının izin ve denetimine tabidir. Bu ürünlerin tanıtımı için izin koşulu aranmaz; ancak bu tanıtımlar Sağlık Bakanlığı denetimine tabidir. İzin ve denetim için ücretsiz numune alınması, tahlil yapılması, tahlil için ücret alınması ve bu maddedeki diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.

İzinsiz Üretim, İthal ve satış

Madde 3 -

Sağlık Bakanlığından izin alınmadan ve 2 inci maddede belirtilen yönetmeliğe aykırı olarak üretilen veya ithal edilen ve tanıtılan, satışa sunulan kozmetikler mühür altına alınarak üretim ve satış yerleri Sağlık Bakanlığınca kapatılır.

Sağlığa zararlı kozmetik üreten, ithal edenler veya bu suretle üretildiğini bilerek satan, satışa arz eden veya sattıranlar, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ve 10 milyon liradan 100 milyon liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. Sağlığa zararlı olduğu anlaşılan kozmetikler zapt olunarak mahkeme kararı ile yok edilir.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 4 -

14.5.1928 tarihli 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki "Diş tozları, suları ve macunları satışı bu kayda tabi değildir" cümlesi ile aynı Kanunun 2 inci maddesinin (A) bendinde parantez içinde yer alan "(saç suları ve boyaları, diş tozları, suları ve macunlarından maada)" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 5 -

Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

25/2/1994