bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

E-Reete Gvenli Elektronik mza Srecine likin SGK Duyurusu Hakknda

 T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Genel Salk Sigortas Müdürlüü tarafndan 01.08.2016 tarihinde “Salk Hizmeti Sunucularnn Dikkatine (E-reçete güvenli elektronik imza sürecine ilikin duyuru)” bal altnda yaymlanan duyuru u ekildedir;

E-reçete düzenlenmesinde sürekliliin salanmas amacyla, gerekli teknik imkana sahip olmayan hekimler için 01.01.2016 tarihinde görev yapt salk hizmeti sunucular tarafndan, 01.04.2016 tarihinde Salk Sosyal Güvenlik Merkezlerimiz tarafndan 01.07.2016 tarihine kadar “SGK Kurumsal Hekim ifresiyle” e-reçete düzenleyebilmeleri salanmtr.

01.07.2016 tarihinden itibaren halen gerekli teknik imkana sahip olmayan hekimler için son defa olmak üzere talep alnmadan Kurumumuz Hizmet Sunumu Genel Müdürlüü tarafndan 01/10/2016 tarihine kadar “SGK Kurumsal Hekim ifresiyle” e-reçete düzenlenmesine izin verileceine dair Kurumumuz internet sitesinde 29.06.2016 tarihinde yaplan duyuruya göre sistemde düzenleme yaplmtr.

Bu kapsamda 01.10.2016 tarihinden itibaren Salk Uygulama Tebliinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere sadece “Güvenli Elektronik mza” ile e-reçete düzenlenebilecek olup maduriyetlerin yaanmamas için gerekli önlemlerin ilgili tüm kiiler, özel veya kamu tüm kurum/kurulular tarafndan alnmas gerekmektedir. lgililere önemle duyurulur.

Tüm meslektalarmzn bilgisine sunarz.

TÜRK ECZACILARI BRL

2016-08-02 15:22:34