bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

ITS BLDRM LEMLER: SON DURUM

TS BLDRM LEMLER: SON DURUM

Salk Uygulama Teblii deiiklii ve Salk Bakanl EGM tarafndan yaplan fiyat düzenlemelerinden etkilenen ilaçlara ait stok zararnn ilaç firmalar tarafndan eksiksiz olarak telafi edilebilmesi için, bu ilaçlarn stok zarar bildirim ilemlerinin, bu hafta boyunca eczane paket programlar üzerinden yaplmas ve söz konusu ilemin 17.12.2010 Cuma günü saat 24.00’de sona erecei bildirilmiti. u anda, 20.000’in üzerinde meslektamzn, kullanmakta olduklar eczane otomasyon sistemleri araclyla laç Takip Sistemi’ne stok zarar bildirim ilemini yaptklar veya yapmay sürdürdükleri bilinmektedir.
 

Bilindii gibi bundan önceki toplu ilaç fiyat düülerinde, yani 4 Aralk 2009 tarihinde; Birliimiz, sektörün ilgili taraflar ile bir dizi görüme yaparak, ortak bir yöntem benimsemiti. Buna göre; kampanyal ürünlerde 45 gün, kampanyasz ürünlerde 30 gün, laç Fiyat Kararnamesi’ne göre 5.kademede yer alan ürünlerde (depocuya sat fiyat 200 TL’nin üzerinde olan ürünler) 15 gün geriye dönük olacak ekilde, depodan eczaneye yaplan sevk faturalar esas alnarak karlama yöntemi kabul edilmiti. Bu yöntem Türk Eczaclar Birlii, ilaç sanayi, datm kanallar ve kooperatiflerin tam bir mutabakat ile yürütülmü ayrca, eczacnn gerçek stoklarn bildirdii TEBM verileri ile karlatrlarak uzun uralar sonucunda stok zararlar karlanabilmiti. Buna ramen, eczac kamuoyunda, stok zararlarnn eksiksiz olarak karland konusunda tam bir mutabakat olumamt.
 

Bugünkü yöntemde ise; yalnzca fiyat düen ilaçlar için TS’ye bildirimde bulunarak, eczanede oluacak zararn eksiksiz telafisi salanabilecektir. Bu yöntemin herhangi bir belirsizlie yer brakmayaca ve her yönüyle, daha doru sonuçlar verecei açktr. Bu süreçte yaplan bir takm açklamalarda, “stok zarar bildirim ilemi”, tam stok bildirimi olarak gösterilmeye çallmtr. Ancak söz konusu gerçek d iddia, yalnzca meslektalarmz tedirgin etmeye hizmet etmitir. Oysa stok ve mal al bildirimi konusundaki örgütsel tavrmz aynen devam etmektedir. Tüm bunlarn yannda; ilaç sanayi, datm kanallar ve TEKB yetkilileri,  TS üzerinden bildirim yöntemini benimsediklerini ve buna uygun hareket edeceklerini açkça ifade etmektedirler.
 

Gelinen aamada Türk Eczaclar Birlii açsndan en önemli nokta, kolaylkla uygulanabilir bir çözüm olan ve u ana kadar on binlerce eczacmzn tamamlad TS üzerinden bildirim yönteminin, tüm meslektalarmz tarafndan uygulanmas, dolaysyla hiçbir meslektamzn zarara uramamasdr.  Sözünü ettiimiz 4 Aralk 2009 sürecinde önermi olduumuz 45-30-15 gün yönteminin uygun olmadn, ilaç sanayi ile görümelerin derhal durdurulmasn, geriye dönük karlama yönteminin kabul edilmeyeceini belirten Eczac Odalarmzn, bugün, bu saatte, üyelerine ayn öneriyi sunmalar anlalmaz bir tutum olmakla birlikte; bugün önemli olan, tüm meslektalarmz oluacak zarardan tam ve eksiksiz bir biçimde korumaktr.
 

Stok zarar bildirimi ekrannn kapanmasna ksa bir süre kalmken, baz eczac odalarmzn ‘son dakika’ açklamalarn beklemi olan meslektalarmzn, yaplan açklama sonrasnda, ayn anda ilem gerçekletirmeye balamalar nedeniyle, sistemde younluk ve dolaysyla sknt yaand bilinmektedir. Birliimizin giriimleri sonucu meslektalarmzn madur olmamas için; bildirim ilemleri, 18.12.2010 Cumartesi günü, saat 10.00’a kadar uzatlmtr.
 

Halen TS üzerinden bildirim yapmam meslektalarmzn, bildirim için gerekli çalmaya balamalarn ve Türk Eczaclar Birlii duyurularn takip etmelerini tavsiye ediyoruz.
 

Meslektalarmza önemle duyurulur.
 

2010-12-18 15:40:25