bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

Piyasada Bulunmayan lalar Hakknda

 Bilindii üzere Birliimiz ile T.C. Salk Bakanl Türkiye laç ve Tbbi Cihaz Kurumu Aklc laç Kullanm laç Tedarik Yönetimi ve Tantm Dairesi arasnda yaplan görümeler neticesinde, Birliimize piyasada bulunmadna dair bildirimi yaplan ve söz konusu Bakanln listesinde pasif ve pasife alnacak ilaçlar listesinde bulunmayan ilaçlar Perembe günü Kuruma iletilmektedir.

Bu kapsamda 25.09.2014 – 02.10.2014 tarihleri arasnda Birliimize piyasada bulunmadna dair bildirimi yaplan ilaçlara ait liste ekte yer almaktadr.

Tüm meslektalarmza önemle duyurulur.

TÜRK ECZACILARI BRL  
 

2014-10-08 10:15:22