bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

15.04.2014 Tarih ve 28973 Sayl RG'de lalarn Gvenlii Hakknda Ynetmelik Yaymland.

 39.A.00.00.1726

15.04.2014

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETM KURULU BAKANLII’NA,

22/3/2005 tarihli ve 25763 sayl Resmî Gazete’de yaymlanan Beeri Tbbi Ürünlerin Güvenliinin zlenmesi ve Deerlendirilmesi Hakknda Yönetmelik’i yürürlükten kaldran “laçlarn Güvenlilii Hakknda Yönetmelik” 15/04/2014 tarihli ve 28973 sayl Resmi Gazete’de yaymlanmtr.

Yönetmeliin;

a) 5 inci maddesinin beinci fkrasnn (e) bendi yaym tarihinden bir yl sonra,

b) 8 inci maddesinin sekizinci fkras yaym tarihinden üç ay sonra,

c) Dier maddeleri yaym tarihinde, yürürlüe girecektir.

Yönetmelik metni ekte iletilmekte olup, bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasn sayglarmla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter

Yönetmelik için tklaynz.

2014-04-15 17:03:33