bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

TEBEOS PROGRAMI ZERNDEN G2DL RN SORGULAMASI YAPILMASI HAKKINDA

TEBEOS PROGRAMI ÜZERNDEN G2DL ÜRÜN SORGULAMASI YAPILMASI HAKKINDA

37.A.00.003865           
Ankara, 08.11.2010

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETM KURULU BAKANLIINA
 
Sosyal Güvenlik Kurumu MEDULA Eczane Provizyon Sisteminde 06.11.2010 tarihinde yaymlanan duyuruda, SGK Bakanl’nn 05.11.2010 tarih 2010/123 sayl Genelgesi uyarnca, 07.11.2010 Pazar gününden itibaren, sonradan karekodlanm olan G2D etiketli ürünlerin, reçete karlnda verildii durumlarda,  ürünün d ambalajnda bulunan fiyat kupürü, barkod ve geçici karekod (G2D) etiketinin de reçeteye eklenerek Kuruma fatura edilmesi gerektii bildirilmitir.

Uygulamann balad 07.11.2010 Pazar gününden itibaren TEBEOS ekrannda “G2D Etiketli Ürünler Hakknda Önemli Duyuru!” balyla duyurulmu ve “Alt Yaz” olarak meslektalarmzn dikkatine sunulmutur.

Uygulamada oluacak tereddütleri önlemek amacyla, TEBEOS Program üzerinde ürünlerin G2D’li olup olmadnn sorgulanmas için gerekli çalmalar tamamlanm ve programa “G2D Sorgula” bölümü eklenmitir.

TEBEOS program; TS uygulama ekranlarnn tamamnda (Meduladan Aktarlan Reçetelerin TS lemleri, Kurum Reçetesi Girii, Sat gibi) ve ayrca yeni oluturulan G2D Sorgula  bölümünde karekodun sisteme okutulmas sonrasnda son kullanm tarihi 31.12.2010 olan ürünler için, 

“lacnz G2D Etiketlidir!
Fiyat kupürü, barkod ve geçici karekod (G2D) etiketinden ambalaj üzerinde bulunanlarn reçeteye eklenerek Kuruma fatura edilmesi gerekmektedir.”

uyars verecektir.


Uyarnn geldii ekranlar için ekran görüntüleri ekte yer almaktadr. Bu ekranlardan:

1) MEDULA REÇETE GR EKRANI

Medula Eczane Provizyon Sistemine reçete giri ileminin TEBEOS Program üzerinden gerçekletirildii durumlarda, TS Sat Bildirim ekrannda, sat bildirim butonuna basldktan sonra, TEBEOS tarafndan, ilaçlarn G2Dli olup olmad kontrolü yaplacaktr. (Bkz.Resim 1) 

2) G2D SORGULAMA EKRANI

lacn G2Di olup olmadn dorudan sorgulayabilmek için oluturulmu bir alandr. lacn karekodunun sorgulanmasnn ardndan ürün G2D etiketli ise, sistem uyar verecektir.
(Bkz. Resim 2) 

Bu uyarnn çkt ürünlerde, fiyat kupürü, barkod ve geçici 2D etiketi bölümlerinden ilacn ambalaj üzerinde bulunanlarn tamam kesilerek reçete ekinde kuruma fatura edilecektir.  Bu ilaçlar için de, laç Takip Sistemine karekod bildirimi yaplmas ilemi mevcut ekliyle devam edecektir.

TEBEOS Programn kullanan tüm meslektalarmz, programda versiyon güncellemesi aldktan sonra yukarda belirtilen özellikler devreye girecektir.  0312 266 30 40 numaral telefondan ulaabileceiniz TEBEOS Çar Merkezi, program ile ilgili her türlü konuda destek vermektedir.

Bilgilerinize duyurulur.
 

G2D Karekod Sorgulama

TEBEOS Medula Reçete Giri Ekranndaki Uyar

TEBEOS Kurum Reçetesi Giri Ekranndaki Uyar

TEBEOS Nakit Sat Ekranndaki Uyar
 

2010-11-09 11:09:22