bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

SALII VE GVENL KANUNU KAPSAMINDA HAZIRLANMASI GEREKEN ACL DURUM PLANI HAKKINDA

 

SALII VE GÜVENL KANUNU KAPSAMINDA HAZIRLANMASI GEREKEN ACL DURUM PLANI HAKKINDA

38.A.00.004804
08.04.2013

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETM KURULU BAKANLII’NA

lgi: a) 31.12.2012 tarih ve 3833 sayl
b) 07.02.2013 tarih ve 4296 sayl
c) 18.02.2013 tarih ve 4380 sayl Bölge Eczac Odas yazlarmz

lgide kaytl yazlarmz ile 6331 sayl Sal ve Güvenlii Kanunu hükümlerinde yer alan "i yeri risk deerlendirmesi, analiz raporunun hazrlanmas, acil durum ve yangnla mücadele plan hazrlanmas" gibi konularda yaplmas gerekli ilemler ve sürelerine ilikin Merkez Heyetimiz tarafndan çalmalar yapld bildirilmiti.

 Sal ve Güvenlii konusunda Birliimiz tarafndan Çalma Bakanl yetkilileri ile yaplan görümelerde, Kanun kapsamnda eczaneler tarafndan yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerden;

- Acil durum plan ile ilgili olarak (Kanunun 11.maddesi) " Yerlerinde Acil Durumlar Hakknda Yönetmelii"nin henüz taslak aamasnda olduu, eczanelerin halihazrda bir acil durum plan hazrlamasna gerek bulunmad,

- Salk raporlar ile ilgili olarak ise (Kanunun 15.maddesi) eczanelerin risk deerlendirmesi kapsamnda, çalanlarndan salk raporu almalarnn gerekmekte olduu bilgisi alnmtr.

Eczanelerin Sal ve Güvenlii konusunda yapmas gereken ilemlere ilikin hususlar Birliimiz tarafndan takip edilmekte olup, bu konuda Birliimizin duyurularnn takip edilmesi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasn sayglarmla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter

2013-06-14 14:54:20