bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

2017 Kasm Ay Salk demeleri Hakknda

Sosyal Güvenlik Kurumu Muhasebe Daire Bakanl'ndan Birliimize yaplan bilgilendirmede;

2017 Kasm Ay Hastane, Eczane, Optik ve Tbbi Malzeme tedarikçilerine ait fatura bedellerinin 15.02.2018 tarihinde bankaya gönderilecei ve ayn gün eczaclarmza ödeme yaplaca iletilmitir.

Tüm meslektalarmzn bilgisine sunarz.

TÜRK ECZACILARI BRL MERKEZ HEYET


 

2018-02-14 11:48:50