bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

Normal Reete ile Verilmesi Gereken Kontrole Tabi lalar Konusu le lgili Erteleme Talebimiz Hakknda

 25.01.2018 tarihli talimatnamede; belirtilen basl reçetelerin asllarnn ve sosyal güvenlik provizyon sistemi üzerinden yazlarak hasta tarafndan ödemesi yaplp temin edilen elektronik reçete çktlarnn 5 yl saklanmas gerektii belirtilmektedir.


Bu durum eczane pratii açsndan büyük bir i yükü oluturacandan ve yönetmeliin ilgili maddesi mevcut reçete kaytlarnn elektronik ortamda tutulmasna imkan verdiinden; bu reçetelerin eczane otomasyon sistemlerinde saklanmas ve eczane otomasyon programlar ile Renkli Reçete Sistemi arasnda entegrasyon salanncaya kadar uygulamann ertelenmesi talebimiz Türkiye laç ve Tbbi Cihaz Kurumu’na ve yazl olarak iletilmitir.

Ayn zamanda bu konunun meslektalarmz üzerinde oluturaca ekstra i yükü Kurum Bakan Sayn Dr. Hakk Gürsöz’e de sözlü olarak iletilmitir.

Gelimelere ilikin güncel bilgiler meslektalarmzla paylalacaktr.

Tüm meslektalarmzn bilgisine sunarz.

TÜRK ECZACILARI BRL

 

2018-02-07 09:29:08