bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

Normal Reete ile Verilmesi Gereken zlemeye Tabi lalar Hakknda Duyuru

 Türkiye laç ve Tbbi Cihaz Kurumu'nun resmi internet sayfas www.titck.gov.tr'de 06.02.2018 (bugün) tarihinde "Normal Reçete ile Verilmesi Gereken zlemeye Tabi laçlar Hakknda Duyuru yaymlanm olup, duyuru linki ve metni aada yer almaktadr.


Meslektalarmzn bilgisine sunarz.

TÜRK ECZACILARI BRL
 

Duyuru için tklaynz

 

2018-02-06 12:12:16