bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

2017 Yl Sat Haslat Bilgilerinin EBS'ye Girilmesi Hakknda- Gncellendi

 BÖLGE ECZACI ODASI 

YÖNETM KURULU BAKANLIINA

Bilindii üzere, Birliimiz ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasnda imzalanan Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamndaki Kiilerin Türk Eczaclar Birlii Üyesi Eczanelerden laç Teminine likin Protokol'ün 3.4 maddesi gereince, Eczac indirim oranlar bir önceki yl sat haslat (KDV hariç) üzerinden uygulanmaktadr.

Sosyal Güvenlik Kurumu ile Birliimiz arasnda yürütülmekte olan Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamndaki Kiilerin Türk Eczaclar Birlii Üyesi Eczanelerden laç Teminine likin Protokol görümelerinde, protokolde yer alacak ekonomik düzenlemelerle ilgili olarak güncel veriler üzerinden talepte bulunabilmesi amacyla 2017 yl haslat bilgilerine ihtiyaç duyulmaktadr.

Bu amaçla, meslektalarmzn, muhasebecilerinden alacaklar 2017 ylna ait haslat bilgilerini Eczac Bilgi Sisteminde açlan ilgili bölüme aadaki ilem admlarn takip ederek kayt etmeleri gerekmektedir:

1)Farma Inbox programnn Reçete Tevzi butonuna baslarak SGK Sicil numaras ve ifresi girilecektir.

2)Reçete Tevzi sisteminin üst bölümünde yer alan EBS görseline baslarak Eczac Bilgi Sistemi içerisinde "2017 Yl Sat Haslat" Bölümü doldurulacaktr.

2017 yl sat haslatlar, Vergi Dairelerinden onayl eczane gelir tablolarnn kesinlemesinden sonra Nisan aynda da ayrca istenecek olup, resmi olmayan 2017 yl sat haslat bilgilerinin girilerinin 08.02.2018 Perembe günü saat 18.00'a kadar tamamlanmas hususunda bilgilerinizi ve konu hakknda üyelerinizin bilgilendirilmesini sayglarmla rica ederim.

Ecz. Arman ÜNEY
Genel Sekreter

1)Farmainbox Giri Ekran

2) Reçete Tevzi Giri Ekran

3) EBS Giri 

4)Haslat Sayfas

5) Haslat Giri Ekran

2018-02-06 09:07:27