bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

04 ubat 2018 Tarihli ve 30322 sayl RG'de Yaynlanan SUT Deiiklii ve Salk Hizmetleri Fiyatlandrma Komisyonu Karar Hakknda

 04  ubat 2018 tarihli 30322 sayl Resmi Gazetede “Sosyal Güvenlik Kurumu Salk Uygulama Tebliinde Deiiklik Yaplmasna Dair Tebli” ile “Salk Hizmetleri Fiyatlandrma Komisyonu Karar” yaynlanmtr.

Tebli deiiklii metni, komisyon karar ve ilaç - eczaclk hizmetlerini ilgilendiren deiikliklerin yürürlükte bulunan SUT ile hazrlanan karlatrmal tablosu ekte yer almaktadr.

Salk Uygulama Tebliinin;

a) 7 nci maddesi 1/10/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yaym tarihinde,

b) 19 uncu maddesi (Faturalandrma ve Ödeme lemleri ile ilgili ksm) 1/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yaym tarihinde,

c) 14, 15 inci maddesinin (3.1.1 - Tbbi malzeme temin esaslarTanm ve genel hükümler ile 3.1.2 - Ayakta tedavilerde kullanlan tbbi malzemeler ile ilgili ksm) (b) bendi yaym tarihinde,

ç) Dier maddeleri yaym tarihinden 10 gün sonra (14 ubat 2018) yürürlüe girer.

Meslektalarmzn bilgisine sunarz.

TÜRK ECZACILARI BRL

Tebli deiiklik metni için tklaynz.

Salk Hizmetleri Fiyatlandrma Komisyonu Karar için tklaynz.

 Karlatrmal SUT Tablosu için tklaynz.

 

 

2018-02-05 09:24:38