bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

SGK Geri deme Komisyon Karar Hakknda

 Sosyal Güvenlik Kurumu tarafndan bugün (31.01.2018) “ 2017/1. Dönem laç Geri Ödeme Komisyonu Kararlarna stinaden Bedeli Ödenecek laçlar Listesinde Yaplan Düzenlemeler Hakknda” balkl olarak yaymlanan duyuru ile;

5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanunu gerei oluturulan Sosyal Güvenlik Kurumu laç Geri Ödeme Yönetmelii’nin 5-(g) ve 7-(e) maddelerine dayanlarak laç Geri Ödeme Komisyonu çalmalar sonucu alnan kararlara yönelik “Bedeli Ödenecek laçlar Listesi” nde yaplan düzenlemelerin yapld;

26.01.2018 tarihinde yaynlanan duyuruda yer alan “lenalidomit” etken maddesini içeren ilaçlar için;

5mg, 10mg, 15mg ve 25mg dozlarnda MM (Multipl Miyelom) endikasyonu için srasyla E735A, E735B, E735C ve E735D edeer gruplar,

5mg ve 10mg dozlarnda MDS (Miyelodisplastik Sendrom) için srasyla E735E ve E735F edeer gruplar eklinde yeniden düzenlendii belirtilmektedir.

Bu düzenleme 01.02.2018 tarihinde yürürlüe girecek olup, ilgili listeler ektedir.

Tüm meslektalarmzn bilgisine sunarz.

TÜRK ECZACILARI BRL

 

Duyuru metni için tklaynz.

Listeler için tklaynz.

2018-02-05 09:23:26