bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

2017 Aralk Ay Katlm Pay demeleri Hk.

 2017 Aralk Ay Katlm Pay Ödemeleri Hk.

Sosyal Güvenlik Kurumu Muhasebe Daire Bakanl'ndan Birliimize yaplan bilgilendirmede;

2017 Aralk Ay Hastane laç Malzeme Avans, Eczane Kan Ürünü le Eczane ve Optik katlm pay tutarlarnn 31.01.2018 tarihinde bankaya gönderilecei ve ayn gün eczaclarmza ödeme yaplaca iletilmitir.

Tüm meslektalarmzn bilgisine sunarz.

TÜRK ECZACILARI BRL
MERKEZ HEYET

2018-01-31 09:35:37