bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

SGK Geri deme Komisyon Karar Hakknda

 SGK Geri Ödeme Komisyon Karar Hakknda

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafndan bugün (26.01.2018) “ 2017/1. Dönem laç Geri Ödeme Komisyonu Kararlarna stinaden Bedeli Ödenecek laçlar Listesinde Yaplan Düzenlemeler Hakknda” balkl olarak yaymlanan duyuru ile;

5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanunu gerei oluturulan Sosyal Güvenlik Kurumu laç Geri Ödeme Yönetmelii’nin 5-(g) ve 7-(e) maddelerine dayanlarak laç Geri Ödeme Komisyonu çalmalar sonucu alnan kararlara yönelik “Bedeli Ödenecek laçlar Listesi” nde yaplan düzenlemelerin yapld;

Bu düzenlemelerde yer alan “lenalidomit” etken maddesini içeren ilaçlar için;

-MM (Multipl Miyelom) ve MDS (Miyelodisplastik Sendrom) tanlarnda E735A, E735B, E735C ve E735D gruplarnda srasyla 5mg, 10mg, 15mg ve 25mg dozlarnn,

-MHL(Mantle Hücreli Lenfoma) tansnda E735E, E735F, E735G ve E735H edeer gruplarnda srasyla 5mg, 10mg, 15mg ve 25mg dozlarnn tanmland bildirilmektedir.

 

Düzenlemeler 31.01.2018 Çaramba günü yürürlüe girecek olup, ilgili listeler ektedir.

 

Tüm meslektalarmzn bilgisine sunarz.

 

TÜRK ECZACILARI BRL

 

Duyuru metni için tklaynz.

Listeler için tklaynz.

2018-01-29 10:01:57