bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

Normal Reete ile Verilmesi Gereken zlemeye Tbi lalar Hakknda Duyuru

 BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETM KURULU BAKANLIINA

 

Türkiye laç ve Tbbi Cihaz Kurumu resmi web sayfasnda 26.01.2018 (bugün) Normal reçete ile verilmesi gereken izlemeye tâbi ilaçlarn 01/02/2018 tarihinden itibaren eczaclar tarafndan renkli reçete sistemine kaydedilmesine ilikin duyuru yaymlanm olup, Renkli Reçete Sistemi konulu 25.01.2018 tarihli ve E.13726 sayl Kurum Talimatnamesine yer verilmitir.

l Salk Müdürlüklerine iletilen talimatname ile;

Normal reçete ile verilmesi gereken izlemeye tâbi ilaçlarn kötüye kullanmlarn önlemek amacyla bahsi geçen ilaçlarn 01/02/2018 tarihinden itibaren eczaclar tarafndan renkli reçete sistemine kaydedilmesi gerektii, bu kapsamda söz konusu ilaçlarn normal reçete ile temin edilmesine devam edilecek olup, bu ilaçlar için;

-Sosyal güvenlik provizyon sistemlerinden onay alnarak karlanan reçeteler haricinde olan ve hastalar tarafndan ödemesi yaplan ilaçlara ait reçetelerin eczaclar tarafndan renkli reçete sisteminin "reçete olutur" bölümünden manuel olarak giri yaplarak kaydedilmesi gerektii,

-Reçete sisteme kaydedildikten sonra ilaçlarn hastaya verilmesinin gerekmekte olup, sisteme kaydedilen reçetedeki ilaçlarn laç Takip Sistemine bildirimi yaplarak reçetenin "tamamland" konumuna getirilmesi gerektii,

-Sosyal güvenlik provizyon sistemlerinden onay alnarak karlanan reçeteler için ayrca bir ilem yaplmasna gerek olmad. Ancak, sosyal güvenlik provizyon sistemlerinden yazlan reçetenin hasta tarafndan ödemesi yaplarak temin edilmek istenmesi halinde yukarda belirtilen ilemlerin yaplmas gerektii,

-Basl reçetelerin asllarnn ve sosyal güvenlik provizyon sistemi üzerinden yazlan elektronik reçetelerin çktlarnn 5 yl saklanmas gerektii,

-Temin edilmek istenen ilacn hastalara verilmesinden önce, ayn ilacn hastalarda halihazrda bulunup bulunmadnn (kullanm süresinin dolup dolmadnn) gerek renkli reçete sisteminden gerekse sosyal güvenlik provizyon sistemlerinden kontrol edilmesi gerektii,

-Normal reçete ile verilmesi gereken izlemeye tâbi ilaçlar için renkli reçete sisteminden alnan aylk listenin l Salk Müdürlüklerine gönderilmesine gerek bulunmad,

-Konuya ilikin klavuza https://renklirecete.saglik.gov.tr web adresinden ulalabilecei bildirilmitir.

Kurum duyurusu ve "Normal Reçete ile Verilmesi Gereken zlemeye Tabi laçlar Listesi" yazmz ekinde yer almakta olup, bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmas hususunda gereini sayglarmla rica ederim.

 

Ecz. Arman ÜNEY

Genel Sekreter

 

Kurum Duyurusu için tklaynz.

Normal Reçete ile Verilmesi Gereken zlemeye Tabi laçlar Listesi için tklaynz.

 


2018-01-29 10:01:05