bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

Yardmlama Sand Aidatlar ve Afet Fonu Aidatlar Hakknda

 Sayn Yönetici,

Yardmlama Sand Aidatlar ve Afet Fonu Aidatlar hakknda bilgilendirmenin yer ald 05.01.2018 tarih ve 778 sayl Bölge Eczac Odas yazmz ekte bilginize sunulmaktadr.

 

EKLER - 1 ADET

2018-01-25 15:42:50