Hazırlanması İstenen Alkolün Derecesi
İstenilen Miktar ML.
Elimizdeki Mevcut Alkolün Derecesi