bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

18.02.2015 tarih ve 29271 sayl Resmi Gazete'de Sosyal Gvenlik Kurumu Salk Uygulama Tebliinde Deiiklik Yaplmasna Dair Tebli Yaymland

 39.A.00002015-706

18.02.2015

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETM KURULU BAKANLII’NA,

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl tarafndan 18.02.2015 tarih ve 29271 sayl Resmi Gazete'de Sosyal Güvenlik Kurumu Salk Uygulama Tebliinde Deiiklik Yaplmasna Dair Tebli yaymlanmtr.

Bu Tebliin;

a) 6, 21 inci maddenin (b) bendi ile 27 nci maddesi 1/10/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yaym tarihinde,
b) 8 inci maddesi ile 21 inci maddenin (e) bendi 1/2/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yaym tarihinde,
c) 9,19 ve 21 inci maddenin (a) bendi ile 22 ila 25 inci maddeleri 1/3/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yaym tarihinde,
ç) 11 ila 18 inci maddeleri ile 28 ila 30 uncu maddeleri yaym tarihinden 7 i günü sonra(28.02.2015),
d) Dier maddeleri yaym tarihinde yürürlüe girecektir.

Tebli deiiklik metni ve yürürlükte bulunan SUT ile hazrlanan karlatrmal liste ekte iletilmekte olup, bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasn sayglarmla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter

Deiiklik metni için tklaynz.

Karlatrmal liste için tklaynz.

2015-02-23 15:06:47